Tjänster

Terapi och MediYoga
Genom kognitiv beteendeterapi och MediYoga kan du få de verktyg du behöver för att hantera ohälsoproblem som exempelvis ångest, oro, depression, stressproblematik, utmattningssyndrom, social fobi, smärtproblematik, sorg och krisreaktioner. Terapin kan hjälpa dig med att ändra dina tankar för att kunna hantera din ångest på ett mer ändamålsenligt sätt. Om du till exempel lider av ångest så är det även möjligt att du andas fel och du kan därför behöva öva på att andas bättre genom olika andningsövningar. Yogaövningarna i MediYogan kan hjälpa dig att slappna av. Läs mer om kognitiv beteendeterapi och MediYoga (interna länkar)

Individuell behandlingsplan
Vi träffas för ett eller två bedömningssamtal och lägger upp behandlingen som kan bestå av enbart kognitiva terapisamtal, enbart MediYoga eller så kombineras terapisamtal med yogaövningar och andningsövningar för att få till en helhet och ett bättre behandlingsresultat. Jag ser till hela människan och vill få till att alla delar kan läka.

Vad är MediYoga?
MediYoga är en terapeutisk yogaform som är anpassad för de flesta fysiska och psykiska begränsningar. Det är en mjuk, meditativ yogaform med andnings-, och kroppsövningar samt meditation. Alla övningar utförs långsamt och kontrollerat. De är utformade för att öka fysisk flexibilitet, skapa mental avslappning och ge insikt. MediYoga och MediYogainstitutets grundare Göran Boll har sedan 1998 varit initiativtagare till att forskning bedrivs inom MediYoga. Du kan läsa mer om MediYoga och forskningen på MediYogainstitutets webbplats här

Effekter av yoga som terapi och träning
Att genomföra yoga påverkar kroppen och dess inre organ på många olika sätt, exempelvis:

• Skapar mer uthållig och smidig muskulatur
• Påverkar matsmältningen
• Påverkar hormonbalansen
• Stärker nervsystemet
• Balanserar vänster och höger hjärnhalva
• Förbättrar sömnen

Andning
Andningen spelar en mycket viktig roll i yoga. Därför kan en medveten förändring av din andning direkt påverka hur du mår och skapa fysisk, emotionell och mental harmoni. Den speciella andningen inom yoga gör även att du vädrar ut avfallsprodukter från lungorna.

Meditation
Under en meditation går du ner i varv och lugnar ner ditt nervsystem. Dina stresshormoner sänks och nyttiga signalsubstanser ökar, till exempel serotonin (samma ämne som ökar när människor medicinerar med så kallade lyckopiller). Hjärtfrekvensen och blodtrycket sjunker, musklerna blir avslappnade och väl syresatta. Hjärnan känns klarare – tankarna tystnar och sinnet stillar sig.

KBT = kognitiv och beteendeinriktad terapi
Man utgår ifrån att våra tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner påverkas av mönster som grundläggs tidigt i livet. Det är en behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster för att bli mer välfungerande. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsfrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. KBT utvecklades först som en metod för behandling av ångestsjukdomar och depression. Men vetenskapliga studier har även visat att KBT är en effektiv behandling vid missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, sömnproblem, tinnitus och flera andra tillstånd. KBT hjälper dock inte alla så det går aldrig att lämna några garantier för att KBT hjälper just dig.

Hur går KBT till?
Vanligtvis träffas klienten (du) och terapeuten 5 – 20 gånger under så kallade sessioner som brukar omfatta cirka 45 – 60 minuter. Arbetssättet, som är lösningsfokuserat, strukturerat och målinriktat, utgår från situationen här och nu samt utifrån dina behov. Terapin är transparent och bygger på en samarbetsrelation mellan dig och terapeuten, där ni arbetar tillsammans med att kartlägga och hitta alternativ till tankar och känslor som inte är ändamålsenliga. Historiska återblickar görs för att förstå hela problembilden i sitt sammanhang samt för att bearbeta viktiga händelser.

Kontakt
Du når mig, Carina, på Rauk Mediyoga och Terapi på telefon 072 2498 002 eller per mail carina@raukmediyoga.se.

Jag finns i Skövde. VÄLKOMMEN

Vi utför KBT-behandlingar med hjälp av yoga!